Onze doelstelling

Het bieden van rechtstreekse, kleinschalige en persoonsgerichte hulp aan personen die in moeilijke omstandigheden verkeren. Mensen die aankloppen bij het Victorfonds krijgen na een huisbezoek en een grondige check van de problemen zo nodig tijdelijk hulp in de vorm van voedsel- en of kledingbonnen. Alleen bij hoge uitzondering komen andersoortige vragen (en dan ook uitsluitend hulpvragen die de eerste levensbehoeften betreffen) in aanmerking voor hulpverlening.

Achtergrond of geloof  van de hulpvrager spelen  geen enkele rol.

Deken Dautzenberg van Maastricht (Vz Victorfonds) zegt wel eens dat het fonds symbolisch  de plaats inneemt van de deur van de kerk  of het parochiehuis, waar mensen letterlijk aankloppen om hulp.