ELKE BIJDRAGE TELT

U kunt ons fonds helpen door een donatie of gift.

Dit kan worden overgemaakt op rekening:

NL23 RABO 010 41 79 775 tnv. Stichting Victorfonds

Donateurs zijn van het allergrootste belang om ons werk te kunnen blijven voortzetten. Van klein tot groot, van eenmalig tot maandelijks. Alle bijdragen zijn welkom! Als u als organisatie, bedrijf, instelling vanuit uw maatschappelijk verantwoord ondernemen doelstellingen wilt doneren, kan dat uiteraard. Wij helpen u graag om uw donatie concreet invulling en te ondersteunen m.b.t. publiciteit.

Notarieel schenken

Wilt u, zonder dat het meer kost, het victorfonds ondersteunen? Dat kan via de, fiscaal aantrekkelijke, notariële akte.

De overheid voert namelijk een fiscaal beleid dat het schenken aan goede doelen aanmoedigt. Voor een donatie aan een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)- zoals Stichting Achter de Regenboog – hebt u het recht op aftrek van de belasting. Als u vijf jaar achter elkaar een vast bedrag schenkt, betaalt de Belastingdienst tot 52% van de gift terug.

Meer informatie over schenken vindt u op de site van de Belastingdienst.  De penningmeester  kan uw vragen natuurlijk ook beantwoorden.

Testament

Wij vinden het bijzonder als mensen hun betrokkenheid bij ons werk tot uitdrukking brengen in hun nalatenschap. Wat u nalaat, is immers een uitdrukking van wat u in het leven werkelijk van waarde en betekenis vindt.  U kunt ons als erfgenaam op nemen in uw testament.

Speciale regeling belasting: voor Stichting Victorfonds wordt geen belasting (successierechten) berekend over het bedrag dat aan ons wordt nagelaten.

Wij zijn namelijk door de overheid erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Ons RSIN: 819099235

U bent er dus zeker van dat de gehele geldsom die u nalaat daadwerkelijk bij ons komt.

Notaris

De Notaris: een testament wordt altijd opgemaakt door een notaris. Hij of zij kan u adviseren over de verschillende mogelijkheden. De notaris vertelt u precies wat er nodig is om Stichting Victorfonds in uw testament op te kunnen nemen.

Meer weten? Voor algemene vragen over nalatenschappen kunt u contact opnemen met de Notaristelefoon (0900 – 346 93 93, elke werkdag van 9.00 tot 14.00 uur) of kijken op notaris.nl. Voor doorverwijzing naar een notaris die nalatenschappen voor Stichting Victorfonds in behandeling neemt, kunt u een mail sturen naar de penningmeester . U krijgt snel antwoord.

Ook is het mogelijk om Vriend van het Victorfonds te worden met een vaste maandelijkse bijdrage.

Vul hieronder u gegevens in dan ontvangt u hiervoor een machtingsformulier toegestuurd.

    Bongerdstraat 2
    5931 NG Tegelen