Bestuur

Samenstelling onbezoldigd bestuur:

Deken J. Dautzenberg – voorzitter

Betty – secretaris

Theo Thurlings – penningmeester

Diaken Arjan Langen – Bestuurslid

Elise Verbruggen – Dautzenberg – Bestuurslid