Bestuur

Samenstelling onbezoldigd bestuur:

Deken J. Dautzenberg – voorzitter

Theo Thurlings – penningmeester

Diaken Arjan Langen – secretaris

Elise Verbruggen – Dautzenberg – Bestuurslid