“ᴀʟ ᴡᴀᴛ ɢɪᴊ ɢᴇᴅᴀᴀɴ ʜᴇʙᴛ ᴠᴏᴏʀ ᴅᴇ ᴍɪɴꜱᴛᴇ ᴠᴀɴ ᴍɪᴊɴ ʙʀᴏᴇᴅᴇʀꜱ, ʜᴇʙᴛ ɢɪᴊ ᴠᴏᴏʀ ᴍɪᴊ ɢᴇᴅᴀᴀɴ”

(ᴍᴛ.25, 40)

10 November 2023  nam het bestuur en de commissie van Stichting Victorfonds uit Tegelen tijdens de bestuursvergadering afscheid van
haar voorzitter deken John Dautzenberg en mede-bestuurslid Elise Verbruggen-Dautzenberg. Beiden zijn vanaf de oprichting van
de stichting in 2008 nauw betrokken bij het reilen en zeilen van het fonds.
Deken Dautzenberg is de oprichter van de stichting en is ook altijd de drijvende kracht gebleven, zelfs toen hij jaren geleden werd
benoemd als deken van Maastricht. Bekend zijn onder meer de frietbakactie, de wijnverkoop, de boekjes van Victor en de verkoop
van de speelgoedhondjes (Victortjes), initiatieven die de stichting de benodigde financiële middelen gaven om mensen in armoede
ook heel gericht te helpen.
In 2013 is onder toezicht van het bestuur een commissie Victorfonds benoemd met een tiental parochianen die de huisbezoeken
voor hun rekening nemen. Mede hierdoor heeft het Victorfonds de afgelopen jaren nog effectiever met haar middelen kunnen
omgaan en nog meer hulpvragen kunnen beantwoorden.
Zonder de bezielende leiding van deken Dautzenberg was de oprichting evenals de specifieke invulling van haar taken niet van de
grond gekomen. Hij was het vaak die zich tot ’s avonds laat persoonlijk bezig hield met het afhandelen van alle hulpvragen en er zo
voor te zorgen dat het ook daar terecht kwam waar het hardste nodig was. Maar ook Elise heeft zich de afgelopen jaren met een
grote betrokkenheid ingezet voor het Victorfonds.
De ontstane vacatures zijn in het bestuur besproken en er is gezocht naar vooral een nieuwe voorzitter.
We zijn verheugd te melden dat Ingrid Boerhof bereid is gevonden om zitting te nemen in het bestuur en zij is
gisteravond ook door het bestuur gekozen als nieuwe voorzitter. Ingrid is geen onbekende in het Tegelse.
Ze is notaris, was jarenlang kerkbestuurslid en is thans nog actief binnen de Rotary Reuver-Meerlebroek
en bestuurslid bij StijlvolSteyl.
Het bestuur en de commissie van het Victorfonds willen graag de vertrekkende bestuursleden allebei heel
hartelijk danken voor alles wat ze voor het Victorfonds – en dus ook voor mensen in financiële of
emotionele nood – hebben gedaan! En we wensen de nieuwe voorzitter veel wijsheid en inspiratie toe bij
het vervullen van de voorzittersrol.